QUI SOM

ProjecteINSPECTIO és una associació professional d’inspectors i inspectores d’Educació de Catalunya que inicia la seva activitat l’1 de juny de 2006. Els seus valors i principis en el marc del professionalisme democràtic són: Independència professional, professionalització de tots els càrrecs de comandament i de coordinació de la Inspecció, prestigi basat en l’autoritat pública, docent i administrativa, creació d’òrgans col·legiats territorials i centrals, accés rigorós a la Inspecció: al cos d’Inspecció i a llocs de treball transitori, ordenació de la Inspecció d’acord amb les funcions que creïn valor afegit, centralitat de les funcions de supervisió, avaluació i assessoraments, enfocament de les funcions relacionades amb l’aprenentatge de l’alumnat, especialització de la funció inspectora, capacitats estratègiques i tecnològiques per desenvolupar la funció inspectora, condicions professionals i laborals dignes.

29 d’octubre de 2016

Tackling early leaving from education and training: strategies, policies and measures de la UE i la Fundació Jaume Bofill

Un problema no resolt: com abordar l'abandonament escolar prematur?
Vídeo de la sessió organitzada per la Fundació Jaume Bofill
  • Irene Psifidou, analista de polítiques educatives, European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP).
  • Aina Tarabini, professora de sociologia a la Universitat Autònoma de Barcelona i investigadora dels grups de recerca GEPS (Globalització, Educació i Política Social) i GIPE (Grup Interdisciplinar de Polítiques Educatives).
  • Francisco Luna, coordinador de l’Equip de Didàctica de l’Institut basc d’avaluació i investigació educativa no universitària (ISEI-IVEI). És expert en avaluació i coordinador de diversos estudis sobre l’efecte de la repetició de curs i l’abandonament escolar. Remarquem especialment la intervenció de Francisco Luna pels elements clau d'anàlisi que aporta,
  • Model de garantia del dret a l'educació de Biscaia. Protocol